Konjunktur

Konjunkturbarometern Q1-2023

Konjunkturbedömningen av första kvartalet 2023 är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Taggar :

Ny Konjunkturbarometer ute!

Stabilt läge i Eskilstunas industri och teknikföretag

Konjunkturbedömningen av årets tredje kvartal är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Konjunkturbarometern Kv 4 2021

Stabil industrikonjunktur ger 250 nya jobb i Eskilstuna

Konjunkturbedömningen av årets fjärde kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal fyra 2021.

Vi jämför nu kvartal 3, 2021 med företagens bedömning av kvartal 4, 2021.

Taggar :

Starkaste industriprognosen för Eskilstunaföretagen någonsin!

Konjunkturbedömningen av årets tredje kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal tre 2021.

Coronaepidemin gjorde att vi tillfälligt stoppade de kvartalsvisa konjunkturrapporterna. Men nu efter ett år av Corona känner vi att det är dags att starta igen. Vi jämför nu kvartal 2, 2021 med företagens bedömning av kvartal 3, 2021.

Taggar :

Konjunkturbarometern Kv 2 2021

aljoscha-laschgari-f2tzmxgtrx8-unsplash.jpg

Vartannat industri- och teknikföretag i Eskilstuna tror på ett starkare kvartal 2

Konjunkturbedömningen av årets andra kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Taggar :

Konjunkturbarometer för kvartal 4 - Industrikonjunkturen viker

Konjunkturbedömningen av årets sista kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, summerar resultatet enligt nedan:

”Konjunkturbedömningen för kvartal fyra är klart svagare än kvartal två och tre. Cirka 30 % av företagen tror på en försvagning av konjunkturen.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

Högkonjunkturen forsätter!

Industrin har ökat antalet anställda med fler än 200 personer under 2017. 

Bedömningen av konjunkturen och företagens orderläge för kvartal ett 2018 bedöms som oförändrad mot kvartal fyra 2017. Det betyder att konjunkturen ligger kvar på en hög nivå vilket gör att efterfrågan på personal fortsätter att vara hög. Hittills i år har företagen anställt fler är 200 personer och de bedömer att anställningsbehovet fortsätter under 2018.

Ökad global orderingång = stark industrikonjunktur i Eskilstuna!

- Den starka konjunkturen har en fortsatt positiv utvecklig och kvartal 4 är inget undantag. Samtliga indikatorer för kommande kvartal bedöms utvecklas positivt, dock med en viss förskjutning mot en oförändrad situation. Andelen företag som bedömer att indikatorerna konjunktur, nya förfrågningar och orderingång, blir bättre eller vara oförändrade ligger i intervallet 91% - 98%, vilket är en stark siffra ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer

Oförändrad stark industrikonjunktur i Eskilstuna

Eskilstuna Fabriksförening genomför 4 konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Tempot drivs upp i Eskilstunas industrikonjunktur!

Den senaste mätningen av konjukturen vid företag i Eskilstuna visar att mer än hälften av företagen tror på en ytterligare förstärkning av konjunkturen i kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 1 2017. Behoven gäller i princip de flesta yrkena inom industri, logistik och IT.

Läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Konjunktur