Konjunktur

Konjunkturförbättring först 2014

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Taggar :

Oförändrad konjunkturbedömning för kvartal 3

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Taggar :

Försiktig optimism i Eskilstunas industri

Det råder en försiktig optimism bland medlemmarna i Eskilstuna Fabriksförening när det gäller industrins utveckling i kommunen. Det visar den senaste konjunktursbarometern från mars månad.

– Samtliga indikatorer som företagen bedömer uppvisar en väsentligt bättre utveckling än vad bedömningen inför 2013 uppvisade, säger Gösta Reinl, vd för Eskilstuna Fabriksförening.

Läs mer

Eskilstunas industri bromsar!

Omvärlden ger tydliga signaler på en sämre konjunktur för ekonomin i ett generellt perspektiv vilket ger effekter på  tillverkningsindustrin och dess affärer.

Läs mer

Svag avmattning för industrin i Eskilstuna

I konjunkturbarometern för det tredje kvartalet 2012 framgår företagens bedömningar av nuläget (kvartal 2 2012) jämfört med vad man tror om utvecklingen kvartal 3, 2012.

Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Taggar :

Pressinformation - Konjunkturbarometer kv 2

Pressinformation 2012-05-11

Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

- Den tydliga avmattningen som indikerades i kvartal 1 2012 har avstannat. Vi kan konstatera att bedömningen för kvartal 2 är betydligt mer gynnsam än vad vi kunde bedöma bara för ca 2 månader sedan. Samtliga indikatorer uppvisar en återhämtning jämfört med förra mätningen. 

Taggar :

Avmattning av konjunkturen i Eskilstunas industri

Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

- Efter höstens indikation på en påbörjad avmattning i industrikonjunkturen ser vi nu tydliga signaler på att en nedgång kommer att ske under kvartal 1. Det är framförallt indikatorerna konjunktur, orderstock, lönsamhet och personal som nu försämras, 20-25 % av de tillfrågade företagen bedömer att en försämring kommer att ske. Företagen hade i princip full produktion hela 2011. När vi tar hänsyn till andra bedömningar av ekonomin och konjunkturen lär 2012 bli ett år av avmattning.

Läs mer

Artikel på ekuriren.se

Taggar :

Sidor

Subscribe to RSS - Konjunktur