kv4

Konjukturen är fortsatt stark!

Fortsatt stark konjunktur!
Konjunkturbedömningen av kvartal 4 är sammanställd och den starka konjunkturen håller i sig, bedömningen för kvartal 4 är fortsatt optimistisk. Den höga nivån håller sig men har planat ut och har förmodligen nått en högsta nivå. Bedömningen är att orderingång och orderstock är fortsatt stark vilket ger ett stabilt högt kapacitetsutnyttjande och behov av kompetens.

Läs mer

Subscribe to RSS - kv4