preciform

Industriernas gyllene hår

Under slutet av 1800-talet grundades flera av stadens industriföretag som än i dag lever och frodas, såsom till exempel Assa, Calix och Preciform. Staden växte och blev en av Sveriges viktigaste industristäder. Detta berättar Eskilstuna Kuriren om i en artikel i artikelserien "Eskilstuna-Kuriren 125 år"

Läs mer

Subscribe to RSS - preciform