Produktutveckling

Från industri till berg- och dalbana - nya användningsområden för produkter

För att stärka konkurrenskraften behöver företag arbeta med produktutveckling genom nya produkter. Minst lika viktigt är att hitta nya användningsområden och en annan mening för befintliga produkter, det vill säga ”innovation by meaning”.

Läs mer

Subscribe to RSS - Produktutveckling