vägar till industrin

Vägar till industrin – Vad tycker elever i grundskolan om teknik och industri

Industrins ställning som tillväxtmotor för Sörmland är stark. En förutsättning för att det fortsatt ska vara så är att unga väljer att verka inom industrin. Branschen genomgår en stor digital omvandling, allt medan bilden av industrin för många unga idag är främmande. En kartläggning i projekt Vägar till industrin visar att teknikintresset är högt bland Eskilstunaelever i yngre åldrar, men att det sedan falnar i högstadieålder. Glädjande nog visar projektet att det med enkla medel går att öka elevers teknikintresse.

Subscribe to RSS - vägar till industrin