Konjunkturbarometern Kv 2 2021

aljoscha-laschgari-f2tzmxgtrx8-unsplash.jpg

Vartannat industri- och teknikföretag i Eskilstuna tror på ett starkare kvartal 2

Konjunkturbedömningen av årets andra kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal två 2021 stärks, vilket man också kan se i Sverige som helhet.
Coronaepidemin gjorde att vi tillfälligt stoppade de kvartalsvisa konjunkturrapporterna. Men nu efter ett år av Corona känner vi att det är dags att starta igen. Vi jämför nu kvartal 1, 2021 med företagens bedömning av kvartal 2, 2021.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
-Konjunkturen och nya Förfrågningar bedömer 57% av företagen blir bättre under kvartal 2 än kvartal 1, 43% av företagen bedömer att kvartal 2 blir lika som kvartal 1 och ingen tror på försämring.
-Orderingången bedömer 63% av företagen blir bättre kvartal 2 mot kvartal 1 och 33% av företagen bedömer att kvartal 1 och kvartal 2 blir lika. Endast 3% tror på en försämring.
-Orderstocken tror 53% av företagen kommer att stärkas i kvartal 2 jämfört med kvartal 1 och resten, 47%, tror på oförändrad orderstock.
-Likviditet och lönsamhet bedömer 40% respektive 43% av företagen att kvartal 2 blir bättre än kvartal 1. Oförändrad likviditet och lönsamhet bedömer 57% respektive 53% av företagen att det blir för kvartal 2. Endast 3 % tror på en försämring av dessa.
-Personalbehoven kommer att öka bedömer 27% av företagen och 73% bedömer att behovet mellan kvartal 1 och 2 blir oförändrat.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att vartannat företag (49%) bedömer att kvartal 2 som helhet blir bättre än kvartal 1. Och att 50% av företagen bedömer att kvartal 1 och kvartal 2 blir lika.
Vårt resultat stöds av en allmän relativt stark industriproduktion under Corona som också stärks av så väl svenska som utländska inköpschefsindex, som alla visar på en stark återhämtning av industrin. Dock får man höja ett varningens finger för kvartal 2 där tillgången av halvledare har försämrats vilket påverkar framföra allt fordonsindustrin men även elektronikindustrin och andra industrier. Detta tillsammans med andra komponentbrister pga Coronan är också risker man får räkna in. Och sist men inte minst, Coronans utveckling framåt.’

Taggar :