Konjunkturbarometern Kv 4 2021

Stabil industrikonjunktur ger 250 nya jobb i Eskilstuna

Konjunkturbedömningen av årets fjärde kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal fyra 2021.

Vi jämför nu kvartal 3, 2021 med företagens bedömning av kvartal 4, 2021.

Eskilstunaindustrin ökar antalet anställda med ca 250 personer tack vare en fortsatt stabil konjunktur. Mer än 88% av Eskilstunas industriföretag tror på ett oförändrat eller bättre kvartal 4 jämfört med ett urstarkt kvartal 3. 

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

-Konjunkturen och Nya Förfrågningar bedömer 96% respektive 97% av företagen att kvartal 4 blir lika eller bättre än kvartal 3. 

-Orderingången och Orderstocken bedömer 85% respektive 81% av företagen kvartal 4 blir lika eller bättre än kvartal 3
 
-Likviditet och lönsamhet bedömer 92% respektive 81% av företagen att kvartal 4 blir lika eller bättre än kvartal 3.

-Personalbehovet bedömer 85 % av företagen blir oförändrat eller bättre mellan kvartal 4 och 3.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 88% bedömer att kvartal 4 som helhet lika eller bättre än kvartal 3.
Vårt resultat stöds av en fortsatt relativt stark och stabil industriproduktion som också följer det svenska så väl som de utländska inköpschefsindexen. 
Dock får man fortsatt höja ett varningens finger för kvartal 4 där tillgången av halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång sektor.”

grafer_0.jpg

Tidigare mätningar finns att hämta på
https://www.eskilstuna-fabriksforening.se/starkaste-industriprognosen-es...

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller
Michael Rydell 070-324 54 87.

Eskilstuna 2021-09-23

Gösta Reinl, VD
Michael Rydell, Styrelseordförande

Taggar :