mätteknik

Unik utbildning ska ge mättekniker till industrin

Idén med Yrkeshögskolans utbildningar är att de ska utgå från behovet på arbetsmarknaden. Vid kontakt med industrin märkte man att det fanns ett behov av mättekniker och därför togs initiativet till en ny utbildning våren 2012.

Läs mer

Subscribe to RSS - mätteknik