Ökad global orderingång = stark industrikonjunktur i Eskilstuna!

- Den starka konjunkturen har en fortsatt positiv utvecklig och kvartal 4 är inget undantag. Samtliga indikatorer för kommande kvartal bedöms utvecklas positivt, dock med en viss förskjutning mot en oförändrad situation. Andelen företag som bedömer att indikatorerna konjunktur, nya förfrågningar och orderingång, blir bättre eller vara oförändrade ligger i intervallet 91% - 98%, vilket är en stark siffra ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer