MdH

Nyhetsbrev från MDH

 


PREMIUM Nyhetsbrev

Våren 2021

PREMIUM rullar på för fullt. Våra specialutvecklade online kurser för yrkesverksamma utvecklas kontinuerligt och det är kul att se vilka fina utvärderingar vi får. En grundbult för oss är att alla kurser är möjliga att kombinera med heltidsarbete. Sökandetalen ökar kontinuerligt och till hösten har vi sammanlagt 12 kurser att förkovra sig i.

Mälardalens högskolas kurser

Taggar :

Svt gör reportage om MDH och Volvo

1 januari 2022 kommer Mälardalens högskola att bli ett universitet. Volvo CE är en av många aktörer i Mälardalsregionen som kommer att gynnas av detta.
Svt intervjuar Anne Bast och vår VD Gösta Reinl ang detta. Se hela reportaget HÄR 

Taggar :

Tips! Kortare kurser för befintlig personal

Yrkeshögskolan erbjuder korta kurser för befintlig personal, inom ämnen som tex hotell, ekonomi, kultur och pedagogik och varierar mellan 15-80 poäng.
Utbildningarna är flexibla så att de passar medarbetare som vill fylla på med mer kompetens även om de arbetar. Kurserna är avgiftsfria.
Yrkeshögskolans samtliga korta utbildningar hittar du HÄR

EFF föreslår att regeringen i kommande forskningsproposition skapar förutsättningar för att MDH ska bli ett universitet

Eskilstuna Fabriksförening skriver i ett stödbrev till Utbildningsdepartementet att föreningen tillsammans med Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola varit generator för den samproduktion som så framgångsrikt växt fram de senaste åren och som ständigt utvecklas. Exempel på detta är bildandet av Mälardalen Industrial Technology Center, där EFF varit initiativtagare, samt Robotdalens nod i Sörmland som föreningen ansvarar för. 

MITC event 2013

Den 21 november arrangerar MITC, ett event för att dela med sig av erfarenheter, resultat och framgångar av samverkan mellan akademi och näringsliv i regionen.

Vi får ta del av MITCs exempel på forskningsprojekt, studentarbeten, samt den nyetablerade industridoktorandskolan – Innofacture, bland mycket annat!

Eftermiddagen bjuder även till stora möjligheter att mingla och knyta värdefulla kontakter samt ett härligt afternoon tea.

Program och anmälan

Taggar :

Lyckad invigning av Robot Application Center

Den 19 mars invigdes Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna. Eventet samlade ca 60 personer som ville se den nya mötesplatsen för forskning och utveckling av produkter och processer för robotbaserad automation. 

Läs mer på Robotdalen.se

Ny satsning på industriell forskning

I början av februari invigdes ”Xpres” på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Labbet är en gemensam satsning mellan KTH, Mälardalens högskola och Swerea i spetsen där även flera företag, som ABB, Saab, Volvo CE, Sandvik och Scania medverkar i de olika forskningsprojekten.
– Xpres är en strategisk satsning från regeringen där det mesta av medlen går till att förstärka fakulteten, det vill säga med nya lektorer och professorer, men också till att skapa en infrastruktur som labb i en kreativ miljö, säger Thomas Lundholm vid avdelningen för Industriell produktion på KTH.

Taggar :

Ny industrinära forskarskola i Mälardalen

Den nya forskarskolan Innofacture vid Mälardalens högskola ska samverka med ett tiotal av landets största tillverkningsföretag i Mälardalen för att utveckla konkurrenskraftiga produktionsprocesser. En viktig storsatsning för regionen som går helt i linje med Robotdalens arbete för att stärka svensk tillverkningsindustri. Naturliga synergier mellan projekt i Robotdalen och nya forskarskolan bäddar för ett fortsatt nära och givande samarbete mellan Robotdalen, Mälardalens högskola och regionens företag. 

Taggar :

Brev till regeringen: Satsa på Mälardalens högskola

Mälardalens Högskola behöver ökade forskningsanslag.
Det skriver sörmländska företrädare för myndigheter och näringsliv i ett brev till regeringen. I skrivelsen framhåller undertecknarna högskolans betydelse för länets uteckling och för kompetensförsörjningen i regionen.

Läs mer

Artikel på ekuriren.se

Taggar :

Subscribe to RSS - MdH