cyberhot

Välkommen på IT-Nätverkets träff på ämnet NIS2

inbjudan_.png

Syftet med NIS2 är att uppnå en ökad gemensam motståndskraft mot cyberrelaterade hot inom EU. Direktivet ska även vara bättre anpassat efter rådande och framtida säkerhetsbehov. 
Men hur påverkar det dig och ditt företag? Häng med när IT-rättsjuristen Elisabeth Aronsson hjälper oss förstå innebörden av denna nya lagstiftning.

Subscribe to RSS - cyberhot