näringsliv

Sörmlands företag går bättre

Tillväxten stärks när företagens investeringar ökar i fler branscher och omvärldens efterfrågan stärker exporten. I Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport beräknas tillväxten bli drygt 3 procent såväl 2015 som 2016.
En stärkt återhämtning gynnar flera branscher och att exportefterfrågan ökar bidrar till att näringslivet ökar sina investeringar i fler branscher. Företagarpanelen, som är ett viktigt underlag till konjunkturanalysen, visar att allt fler företag i Sörmland planerar att öka sin produktion, sina investeringar och antalet anställda.

Högskolor viktiga för regional utveckling

Låt högskolorna nischa sig - 

Sverige ska vara ett ledande kunskaps- och forskningsnation. För att ett litet land som Sverige ska kunna leva upp till dessa höga ambitioner måste den nationella politiken för högre utbildning möjliggöra mångfald, variation och olikhet. Att plocka bort resurser från de regionala lärosätena är ett steg i helt fel riktning.

Läs mer

Subscribe to RSS - näringsliv