Konjunkturbarometern Q1-2023

Konjunkturbedömningen av första kvartalet 2023 är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för första kvartalet 2023.
Vi jämför nu kvartal 1, 2023 med företagens bedömning av kvartal 4, 2022.
Eskilstunaföretagen har så här långt klarat sig bra, dock ser vi ett tydligt trendbrott i bedömningen av kv 1 2023. Avmattningen i orderingången accelererar och påverkar 50 % av företagen vilket innebär risk för en lägre produktion framöver. Under hösten 2022 har företagen haft fulla orderböcker men lägre orderingång kommer att påverka affären och det resulterar i att cirka 40 % av företagen bedömer att både lönsamhet och likviditet kommer att påverkas negativt när aktiviteten minskar.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
-Konjunkturen bedömer 50% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4 2022.
-Nya Förfrågningar bedömer 64% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2022.
-Orderingången bedömer 50% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2022.
-Orderstocken bedömer 64% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022
-Likviditeten bedömer 68% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2022
-Lönsamhet bedömer 59% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2022.
-Personalbehovet bedömer 82% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2022.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 64% bedömer att kvartal 1, 2023 som helhet blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2022. Det är väsentligt lägre än höstens bedömningar, det är främst indikatorerna konjunktur och orderingång som har försämrats.
Inköpschefsindex PMI, december, slutade på 45.9 i Sverige vilket innebar att index backade för femte månaden i rad. Inköpschefsindex under 50 indikerar risk för nedgång i konjunkturen. Även andra viktiga industriländer i Europa men även USA uppvisar för tillfället låga inköpschefsindex. I Europa har indexet återhämtat sig något och i USA är det relativt oförändrat. Framtiden är svår att bedöma men risken för nedgång är stor då vi har en viss eftersläpning p g a en svag omvärldskonjunktur. Andra branscher som har påverkats negativt av hög inflation, höga räntor, svag kronkurs påverkar dessutom den tillverkande industrin i det längre perspektivet.
 q1-2023.jpg

Taggar :