kompetensbehov

Kompetenskartläggning - rapport visar kompetens behov idag och om 3-5 år

Behovet av kvalificerad personal är stort och ökande bland Eskilstuna Fabriksförenings (EFF) och Industriföreningen Västra Mälardalens medlemmar. De största framtida utmaningarna ligger inom teknikområdet och för attkunna kommunicera med och påverka politiker, skolväsendet och andra utildare behövs ett faktaunderlag.

Baserat på detta genomförde EFF en behovskartläggning av hur företagens och utbildnings- och kompetensnivå ser ut idag och i framtiden.

Subscribe to RSS - kompetensbehov