industrins betydelse

Eskilstunas industri tar matchen

I Europa talar politikerna om att Europa skall återindustrialiseras. I USA har det redan börjat. Många länder ser Tyskland som ett bra exempel på framgång vad gäller ekonomi och tillväxt.

Subscribe to RSS - industrins betydelse