outsourca

Industrin vänder hem till Sverige igen

Färre företag väljer att outsourca sina verksamheter till utlandet, samtidigt som arbetstillfällen börjar vända hem igen. Den svenska industrin blir alltmer konkurrenskraftig på den globala marknaden. För första gången sedan 2013 är andelen företag som planerar att anställa i Sverige höger än andelen bolad som vill satsa utomlands enligt Svensk Exportindustris barometer för juni. 

Läs mer

Subscribe to RSS - outsourca