Konjunktur

Strakare konjunktur i Eskilstunas industri!

- Hälften av de tillfrågade företagen tror på en förstärkt konjunktur i kvartal 1 2017. Det ger positiva effekter på orderingång och orderstock och ett ökat behov av arbetskraft. Företagens likviditet bedöms som oförändrad vilket är en styrka i en förväntad uppgång. Det ökade personalbehovet inom produktion är riktat mot produktionsteknik, robot- och CNC programmerare samt CNC operatörer. Vi kan även se vissa ökade behov hos IT-företagen. 

Läs mer

Lyftet inom industrin pausar!

Trots ett Sverige med stark tillväxt jämfört med Europa har industrin fortsatt svårt att ta riktig fart. Konjunkturen i Eskilstunas industri är tillbaka till läget som rådde kvartal 4 2015 vilket innebär en sättning av konjunkturen. På nationell nivå är det endast fordonsindustrin som uppvisar svag uppgång övriga industribranscher backar något.

Läs mer

Artikel på ekuriren.se

Taggar :

Konjunkturen fortsätter att peka uppåt

Enligt lägesrapporten från 53 företag i norra Sörmland fortsätter konjunkturen att peka uppåt. 
- "Den förbättring som man såg förra året verkar fortfarande gälla. Vi ser en något förbättrad orderingång, men det är inga stora svängningar", säger Gösta Reinl i en kommentar till Affärsliv.biz.

Läs mer

Ljusglimtar i industrikonjunkturen

Föreningens Konjukturbarometern för kvartal 1 är nu klar och uppvisar något ljusare tider enligt företagens bedömning.
- Efter en utdragen lågkonjunktur ser vi nu ljusglimtar i Eskilstunas industrikonjunktur för kvartal 1 2016. Prognoserna för den svenska tillväxten är enligt prognosbedömarna positiv, men främst driven av den inhemska efterfrågan, säger Gösta Reinl i pressinformationen.

Läs mer

Sörmlands företag går bättre

Tillväxten stärks när företagens investeringar ökar i fler branscher och omvärldens efterfrågan stärker exporten. I Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport beräknas tillväxten bli drygt 3 procent såväl 2015 som 2016.
En stärkt återhämtning gynnar flera branscher och att exportefterfrågan ökar bidrar till att näringslivet ökar sina investeringar i fler branscher. Företagarpanelen, som är ett viktigt underlag till konjunkturanalysen, visar att allt fler företag i Sörmland planerar att öka sin produktion, sina investeringar och antalet anställda.

Ljusning siktas i industrins konjunktur

I konjunkturbedömning för kvartal 2 ser vi nu att industrin som under lång tid befunnits sig i ett ”status quo” läge försiktigt uppvisar en svagt ökande konjunkturindikatorerna. Konkurrenskraften för den exportinriktade industrin ökar i och med att kronan har försvagats mot både dollarn och euron, vilket skapar möjligheter att via ökad konkurrenskraft ta marknadsandelar och stärka lönsamheten vid företagen.

Eskilstunaindustrins konjunktur lyfter inte

Konjunkturbedömning för kvartal 4

I Fabriksföreningens senaste konjunkturbarometer för kvartal 4 bedömer 15-20 % av företagen en sämre utveckling än kvartal 3. I och med att vi har många underleverantörer till bland annat fordons- och gruvsektorn bedömer vi att det sker en viss anpassning av produktionsvolymerna, till följd av för stora lager hos kundföretagen. Inför 2014 är företagens bedömning att konjunkturen och produktionsvolymerna succesivt kommer att förbättras men återhämtningen kommer att ta tid.

Taggar :

Avvaktande konjunkturförbättring under första kvartalet i Eskilstunas industri

Taggar :

Konjunkturförbättring först 2014

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Taggar :

Sidor

Subscribe to RSS - Konjunktur