kompetens

Kompetenskartläggning - rapport visar kompetens behov idag och om 3-5 år

Behovet av kvalificerad personal är stort och ökande bland Eskilstuna Fabriksförenings (EFF) och Industriföreningen Västra Mälardalens medlemmar. De största framtida utmaningarna ligger inom teknikområdet och för attkunna kommunicera med och påverka politiker, skolväsendet och andra utildare behövs ett faktaunderlag.

Baserat på detta genomförde EFF en behovskartläggning av hur företagens och utbildnings- och kompetensnivå ser ut idag och i framtiden.

Kompetenskartläggning - Jobben som har en ljus framtid

En kartläggning som Eskilstuna Fabriksförening har gjort visar att industrin behöver anställa ny personal inom den närmaste framtiden. Det gäller då att det finns kompetent personal att ansälla, annars finns det risk för att industrin flyttar dit kompetensen finns, säger Gösta Reinl vd, Eskilstuna Fabriksförening. Han ser en risk med att skolungdomar inte till fullo förstår vidden av industrins behov utan istället satsar på "fel" utbildning.

Subscribe to RSS - kompetens