Konjunkturbarometer för kvartal 4 - Industrikonjunkturen viker

Konjunkturbedömningen av årets sista kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, summerar resultatet enligt nedan:

”Konjunkturbedömningen för kvartal fyra är klart svagare än kvartal två och tre. Cirka 30 % av företagen tror på en försvagning av konjunkturen.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

  • 30% av företagen bedömer att konjunktur, orderingång och orderstock kommer att försvagas., vilket är cirka 10% fler än under kvartal två och tre.
  • Att nya förfrågningar kommer att minska säger 22% av företagen, vilket är 14% fler än vid förra mätningen.
  • Likviditet och lönsamhet kommer att försämras enligt 22% av företagen, vilket är 14% fler än de förra två kvartalen.
  • 26% av företagen bedömer att de måste reducera sin personal, vilket är en försämring med 22%.

Industrikonjunkturen i Sverige har försämrats. De flesta länders inköpschefsindex har på senaste tiden sänkt sina tillväxtprognoser, så även i Sverige där index sjunkit från 51,8 till 46,3. Den största månatliga sänkningen sedan 2008. Den svaga kronan har fördröjt den svenska avmattningen något jämfört med övriga länder i Europa.

Till grafer