Oförändrad stark industrikonjunktur i Eskilstuna

Eskilstuna Fabriksförening genomför 4 konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens bedömning av läget som rådde under kvartal 2 2017, jämfört med förutsättningarna för 3:e kvartalet 2017. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. I bilaga presenteras grafer över företagens bedömningar. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

- Knappt hälften av företagen tror på en förstärkning av konjunkturen i kvartal 3 2017 jämfört med kvartal 2 som var starkare än kvartal 1. Lika många av företagen tror på en oförändrad konjunktur jämfört med kvartal 2 och resten ca 10 % tror på en försvagning. Sammantaget betyder det att vi från ett starkt kvartal 2 får en viss ”sättning” dock på en hög nivå som avspeglar sig i företagens bedömning av nya förfrågningar, orderingång, orderstock och likviditet. Däremot bedöms personalbehov och lönsamhet som oförändrad.

Inköpschefsindex är en vedertagen indikator för att bedöma förväntningar inom industrikonjunkturen. Inköpschefsindexet i juli uppgår till 60.4 en nedgång med 1.9 % indexenheter från juni dock är det fortsatt ett högt index, (ett indextal över 50.0 indikerar tillväxt).

Så växelkursernas utveckling och ränteläget har fortsatt stor betydelse. När det gäller den svenska kronan så är det främst mot euro, dollar och pund som kommer att ha fortsatt stor betydelse. Den globala tillväxten i världen år inne i en positiv fas vilken gynnar de svenska exportföretagen och dess underleverantörer.

Tidigare mätningar finns att hämta här