universitet

EFF föreslår att regeringen i kommande forskningsproposition skapar förutsättningar för att MDH ska bli ett universitet

Eskilstuna Fabriksförening skriver i ett stödbrev till Utbildningsdepartementet att föreningen tillsammans med Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola varit generator för den samproduktion som så framgångsrikt växt fram de senaste åren och som ständigt utvecklas. Exempel på detta är bildandet av Mälardalen Industrial Technology Center, där EFF varit initiativtagare, samt Robotdalens nod i Sörmland som föreningen ansvarar för. 

Subscribe to RSS - universitet