jobb

Kompetenskartläggning - Jobben som har en ljus framtid

En kartläggning som Eskilstuna Fabriksförening har gjort visar att industrin behöver anställa ny personal inom den närmaste framtiden. Det gäller då att det finns kompetent personal att ansälla, annars finns det risk för att industrin flyttar dit kompetensen finns, säger Gösta Reinl vd, Eskilstuna Fabriksförening. Han ser en risk med att skolungdomar inte till fullo förstår vidden av industrins behov utan istället satsar på "fel" utbildning.

Klassiska industrin ska ge nya jobb

1 000 nya jobb ska skapas i Eskilstuna inom två år. De befintliga företagen i kommunen är den viktigaste motorn. Företag i kommunen ska nu besökas och behov fångas upp. Åtgärder som kommunen menar kommer att förbättra näringslivsklimatet.
I Eskilstuna finns många tillverkande industrier och småföretag. Här spås många av framtidens jobb komma. Eskilstuna Fabriksförening genomför just nu en kompetensinventering och ser att 500-600 jobb kan skapas inom industrin i Eskilstuna de kommande 3-5 åren.

Taggar :

Subscribe to RSS - jobb