utbildning

Tips! Kortare kurser för befintlig personal

Yrkeshögskolan erbjuder korta kurser för befintlig personal, inom ämnen som tex hotell, ekonomi, kultur och pedagogik och varierar mellan 15-80 poäng.
Utbildningarna är flexibla så att de passar medarbetare som vill fylla på med mer kompetens även om de arbetar. Kurserna är avgiftsfria.
Yrkeshögskolans samtliga korta utbildningar hittar du HÄR

Kompetenskartläggning - Jobben som har en ljus framtid

En kartläggning som Eskilstuna Fabriksförening har gjort visar att industrin behöver anställa ny personal inom den närmaste framtiden. Det gäller då att det finns kompetent personal att ansälla, annars finns det risk för att industrin flyttar dit kompetensen finns, säger Gösta Reinl vd, Eskilstuna Fabriksförening. Han ser en risk med att skolungdomar inte till fullo förstår vidden av industrins behov utan istället satsar på "fel" utbildning.

Unik utbildning ska ge mättekniker till industrin

Idén med Yrkeshögskolans utbildningar är att de ska utgå från behovet på arbetsmarknaden. Vid kontakt med industrin märkte man att det fanns ett behov av mättekniker och därför togs initiativet till en ny utbildning våren 2012.

Läs mer

Högskolor viktiga för regional utveckling

Låt högskolorna nischa sig - 

Sverige ska vara ett ledande kunskaps- och forskningsnation. För att ett litet land som Sverige ska kunna leva upp till dessa höga ambitioner måste den nationella politiken för högre utbildning möjliggöra mångfald, variation och olikhet. Att plocka bort resurser från de regionala lärosätena är ett steg i helt fel riktning.

Läs mer

Subscribe to RSS - utbildning