Brev till regeringen: Satsa på Mälardalens högskola

Brevet skickas med anledning av att regeringen förbereder en Forsknings- och innovations-proposition som ska presenteras senare i år.

Det är adresserat till utbildningsminister Jan Björklund och undertecknat av landshövding Bo Könberg. Bakom brevet står också Viking Jonsson, ordförande i  Regionförbundet Sörmland, Åsa Kullgren, ordförande i landstingsstyrelsen, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna samt ledamöter i länets tillväxtråd.

Även Eskilstuna Fabriksförening, som representerar cirka 100 teknikföretag, och de fem stora företagen Volvo CE, Alfa Laval, Assa AB, Outokumpu Special Coil och Fuji Autotech står bakom skrivelsen.

Av brevet framgår bland annat:

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor som bedriver kvalificerad forskar-utbildning inom vetenskapsområdet teknik samt, från och med 2012, även hälsa och välfärd. En viktig faktor för högskolans framgång är det breda och långvariga samarbetet med länets större och internationellt kända företag, samtidigt som företagen drar nytta av högskolans kompetens.

Denna ömsesidighet och växelverkan har stor betydelse för regionens utveckling och kompetens-försörjning. Som exempel nämns att närmare 60 procent av personer med högskoleutbildning i Eskilstuna kommun har sin examen från Mälardalens högskola.

Tidigare har Västmannarådet i Västmanland skickat en motsvarande skrivelse till regeringen där man lyft fram att det är viktigt med en fortsatt stark utveckling av Mälardalens Högskola för  företagen och tillväxten i Västmanlands län.

Läs mer

Taggar :