Kompetenskartläggning - Jobben som har en ljus framtid

Källa: 
Eskilstuna Kuriren 2014-05-10

En kartläggning som Eskilstuna Fabriksförening har gjort visar att industrin behöver anställa ny personal inom den närmaste framtiden. Det gäller då att det finns kompetent personal att ansälla, annars finns det risk för att industrin flyttar dit kompetensen finns, säger Gösta Reinl vd, Eskilstuna Fabriksförening. Han ser en risk med att skolungdomar inte till fullo förstår vidden av industrins behov utan istället satsar på "fel" utbildning.
Gösta säger vidare att det är industrin som driver BNP och det är här jobben finns och det handlar om att slå vakt om den svenska industrins konkurrenskraft, den är oerhört viktig.

Se intervju i SVT Sörmland