Kompetenskartläggning - rapport visar kompetens behov idag och om 3-5 år

Behovet av kvalificerad personal är stort och ökande bland Eskilstuna Fabriksförenings (EFF) och Industriföreningen Västra Mälardalens medlemmar. De största framtida utmaningarna ligger inom teknikområdet och för attkunna kommunicera med och påverka politiker, skolväsendet och andra utildare behövs ett faktaunderlag.

Baserat på detta genomförde EFF en behovskartläggning av hur företagens och utbildnings- och kompetensnivå ser ut idag och i framtiden.

Kartläggningen har genomförts vid 37 företag inom 13 yrkeskategorier i Eskilstuna, Kungsör och Köping och visar nuvarande nivår (under 2013) och behovet om 3-5 år inom industrin. Rapporten visar att antal anställda inom industrin inte kommer att minska utan tvärtom öka och de personer man eftersöker behöver en högre utbildningsnivå och kompetens än idag.

Rapporten kan beställas i tryckt eller digitalt format genom e-post ulrika.strand@eskilstuna-fabriksforening.se