Möte Avtalskommittén 6 maj

britt_nordstrom_teknikforetagen.jpg
Drygt 20 av medlemsföretagen anslöt sig till det digitala mötet med Avtalskommittén och Britt Nordströms presentation i dag.
Det handlade bland annat om hur Corona har påverkat synen på, och i förlängningen ansvaret för arbetsmiljön för personal som i stor utsträckning arbetar hemifrån.
Vilka skyldigheter har man som arbetsgivare om man väljer att säga upp kontoret och vilka rättigheter har man som arbetstagare tex?

Många nya frågor och situationer har uppstått under det gångna året till följd av pandemin, och få av dessa är rättsligt prövade innan.
Britt lyfte några av dem som exempelvis krav på vaccinering, resande personal och situationer som kan gälla som saklig grund vid en uppsägning.
På teknikföretagens hemsida finns handledning och exempel på komplementavtal för företag som funderar på att även i framtiden fortsätta ha stora delar av personal som arbetar hemifrån.
Här kan man även se ett genomfört webbinarie i ämnet som berör både de arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga aspekterna.

Jan Lindoff spelade in med ett varningens finger ang att som arbetsgivare endast se det positiva i kostnadsreduceringen om man skulle välja att tex stänga ner ett kontor, det är viktigt att fortsatt ha koll på målet med företaget.
Ett innovations-, eller utvecklingsföretag kan se att produktiviteten går upp med så mycket som 60% med 85% av personal som arbetar hemifrån, men innovationskraften,
förmågan att utveckla nya bra lösningar drabbas däremot kraftigt, vilket kan leda till tappad konkurrenskraft då andra företag springer om i utvecklingen.

De hårdare kraven från arbetsmiljöverket på tillbudsanmälningar vid smittrisker diskuterades. Det som tidigare berört tex sjukvård- och laboratoriepersonal, gäller nu samtliga verksamheter.
Detta innebär anmälningsplikt vid allvarliga tillbud, även retroaktivt för 2020, samt att dokumentationskrav är förenade med sanktionsavgifter.
Vill man veta mer om detta finns god information på Arbetsmiljöverkets hemsida 
Här kan du även ta del av den uppdaterade föreskriften ’Arbetsanpassning AFS 2020:5’ som börjar gälla 1 juni, vilken förtydligar och preciserar arbetsgivarens ansvar och skyldigheter att anpassa arbetsmiljön.

Nu finns det stöd att söka från AFA för arbetsmiljöutbildningar, denna möjlighet kommer finnas fram till och med 2023. Det gäller Grund- och vidareutbildningar för chefer samt Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän.
Teknikföretagen är godkända utbildningssamordnare för detta. För mer information besök AFA Försäkrings hemsida 

Den alltid aktuella LAS-frågan berördes och vi konstaterar att det går framåt, diverse förhandlingar har skett under 2020 med både förbättringar och förändringar för arbetsgivare och arbetstagare.
Inom politiken går man vidare med parternas överenskommelse genom 3 utredningar, dock ligger det väldigt mycket pengar i denna fråga då det kommer behövas medel för omställning.

Som avslut fick vi några påminnelser inför sommaren om vad som gäller vid tex semester och föräldraledighet. Om skyldigheten att förlägga 20 semesterdagar, sammanhängande sommarsemester, ansökningstid för föräldraledighet mm.

Vi tackar Britt för det informativa föredraget och gratulerar Teknikföretagen till 125 år av verksamhet!