Eskilstunas industri- och teknikföretag trotsar den ekonomiska oron visar Konjunkturbarometern för Q4 2022

Trots ekonomisk oro och en nedgång i den globala industriproduktionen så bedömer Eskilstunas teknik- och industriföretag att situationen är stabil det närmaste kvartalet avseende konjunkturen, många av företagen har en fortsatt hög orderstock som innebär att produktionsanläggningarna går för fullt.
Vi har dock ett trendbrott i och med att nya förfrågningar och orderingången bedöms minska. Företagens lönsamhet är fortsatt stabil och relativt oförändrad mot f.g. mätning, där 87 % av företagen fortsatt bedömer att den är bättre eller oförändrad. Ett successivt ökat tryck på likviditeten bedöms.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
-Konjunkturen bedömer 86% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3 2022.
-Nya Förfrågningar bedömer 82% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.
-Orderingången bedömer 63% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.
-Orderstocken bedömer 77% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022
-Likviditeten bedömer 77% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022
-Lönsamhet bedömer 87% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.
-Personalbehovet bedömer 100% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 82% bedömer att kvartal 4, 2022 som helhet blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022. Alltså, något fler företag strukturellt som bedömer att tillväxttakten blir något lugnare.
Inköpschefsindex PMI, september, slutade på 49.2 i Sverige vilket innebar att index backade för fjärde månaden i rad. För första gången hamnade index under 50 sedan pandemiåret 2020. Inköpschefsindex under 50 indikerar riks för nedgång i konjunkturen.
elindexet orderingång och dess nedgång var det som hade störst negativ effekt på inköpschefsindexets under perioden. Även andra viktiga industriländer i Europa men även USA uppvisar för tillfället låga inköpschefsindex. Framtiden är svår att bedöma men risken för nedgång blir större inte minst p g a en ogynnsam cocktail med hög inflation, ökade räntor, svag kronkurs samt fortsatt utbudsproblematik där tillgången till halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång sektor.

grafer1.jpg