Vid Eskilstuna Fabriksförenings årsstämma skedde byte av VD och ordförande

gosta_och_micke.jpg
Eskilstuna Fabriksföreningen höll årsstämma med +35 företag på plats, stämman hölls i Mälardalens Industrial Technology Centers lokaler på Munktellområdet.
Inledningsvis informerade ett av Fabriksföreningens nya medlemsföretag med Kalle Liu, Vice VD på Senior Material Europe AB om deras investering i Eskilstuna, under temat Nyetablering av framtidens teknik. Senior kommer att ha ca 500 anställda i Eskilstuna om några år som skall producera separatorer till litiumbatterier som sitter i framtidens elektriskt drivna bilar, motorcyklar, scooters, datorer m.m. Det var ett mycket intressant föredrag där vi ser att Eskilstuna ”drar till sig” intressanta och viktiga etableringar som är världsledande inom framtidens nya teknik. På mötet som ny medlem deltog även Coop Sverige med Patrik Danielson som också är en av de större etableringarna i Eskilstuna den senaste tiden samt Yrkeshögskolan SKY, genom Isabell Johansson, utbildningsledare.

Ordförande Michael Rydell hälsade samtliga nya medlemmar välkomna till Eskilstuna och vårt framgångsrika samverkansklimat.
På årsstämman delades det ut stipendier från Brita och Otto Larssons Minnesfond där ordförande Roger Pihl för fonden och ordförande i kommunstyrelsen Jimmy Jansson överräckte stipendierna till Toni Salonen från Volvo CE och Billy Eriksson från CGI Sverige, båda stipendiernas nomineringar har riktat in sig på utveckling av digital teknik som påverkar arbetssätt och effektivare processer.

Efter 14 händelserika år sker ett skifte i ledningen för Eskilstuna Fabriksförening, VD Gösta Reinl överlämnar till Michael Rydell.
Michael säger i en kommentar,
- Gösta har under dessa 14 år med sitt driv och kunskap utvecklat och lotsat Fabriksföreningen framgångsrikt genom finanskris, pandemi och krig. Under Göstas ansvar har viktiga satsningar utvecklats och startats, b la Kompetensråd Teknik och Mälardalens Industrial Technology Center. Satsningar som är viktiga för våra medlemsföretag, Eskilstuna och vår region. Fokus har legat på kompetensutveckling och utveckling av ny och smart teknik.

Tillträdande styrelseordförande i Eskilstuna Fabriksförening är Thomas Wikman, VD på Solö Industrier. Thomas har en lång och gedigen bakgrund i flera av regionens företag, företrädesvis underleverantörer inom fordonsbranschen och har under lång tid deltagit både i styrelsearbetet inom Fabriksföreningen och MITC.
Thomas säger i en kommentar,
- Michaels bakgrund både som styrelseordförande och ansvarig för de större projekten i Fabriksföreningen under många år, samt att han varit direkt delaktig i Fabriksföreningens strategiska och operativa utveckling gör att Michael är ett naturligt val som ny VD. Michael har ett stort intresse för samverkan och samproduktion mellan industrin, skolan, universitetet och vårt samhälle och har ett driv och intresse att fortsätta denna utveckling.

Eskilstuna 2022-05-02