Tack för ditt deltagande i Höstmötet 2021!

Årets Höstmöte för Eskilstuna Fabriksförening gästades av både nyetablerade logistik- och lagerföretag, samt föreläsare från SKY, Kunskapskompaniet och kommunstyrelsen.
Då kommunen står mitt i en tillväxtboom inom dessa områden är det viktigare än någonsin att säkra upp samtliga led i utvecklingen, från grundskola till anställning.
Eskilstuna Fabriksförening är redan sen innan involverad i projekt som stödjer denna utveckling, tex Rinman Science College som Jan Lindoff berättade lite närmare om,
ett viktigt ämne om vi ska kunna tillgodose det framtida kompetensbehovet inom branschen.
Jimmy Jansson och David Hofman förtydligade kommunens etableringsstatus och visade hur Logistikparken och Svista växer med nyetableringar.

Michael Rydell presenterade Fabriksföreningen och MITC, dess mål, visioner, planer och projekt och bjöd in de nya företagen att gå med i Föreningen.
Här hittar du medlemsformuläret: https://www.eskilstuna-fabriksforening.se/medlemsansokan

Förutom att öka intresset och möjligheterna redan i grundskolan, måste utveckling ske även i olika vuxenutbildningar.
Vi hör Pernilla Jacobsson, David Flink och Lennart Bengtsson från Kunskapskompaniet berätta om Yrkeshögskolan, yrkesutbildningar på uppdrag av Komvux och arbetsförmedlingen samt jobbcoachning,
utbildningar som ständigt utvecklas och anpassas till de senaste kompetenskraven i de aktuella branscherna.
Besök deras hemsida för mer information: https://kunskapscompaniet.se/

Göran Arveståhl, från SKY-Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, fanns på plats och berättade om deras tillgängliga eftergymnasiala utbildningar, utbildningar som är mer i ropet nu än någonsin.
Exempel på dessa är Drifttekniker, Logistiker och den utbildning som SKY spår kommer vara en av de viktigaste den närmsta tiden: Tekniker -Intelligent Industry & Warehouse.
Läs mer om SKY här: https://skys.se/

Som slutkläm på mötet överraskades tre personer från våra medlemsföretag med fina vitsord och ett stipendium från Arvid H Nilssons minnesfond.
Stort grattis till Anton Smedby från CGI Sverige, Owe Sjöqvist från CH Industry och Johakim Olsson från Alfa Laval!
Se de fina nomineringarna nedan!

anton_1.jpg
owe.jpg
johakim.jpg

Taggar :