Styrelsemöte

Den 10 december genomfördes ett digitalt styrelsemöte för Eskilstuna Fabriksförening.
I stora drag konstaterades att de befarade kriserna vi såg i början av pandemin har resulterat i avsevärt lägre konsekvenser än väntat, flera företag vittnar till och med om rekordår.
Dock återstår vissa lokala utmaningar som kommer att påverka Q1 och eventuellt första halvåret av 2021. Inköpschefsindex för Sverige ligger bland de högsta i världen inom industrin.

Vi hörde rapporter från Michael Rydell (MITC), Ulf Danielsson (IT-nätverket), David Hofmann (Logistik-nätverket) och Josefine Jensen (Kommunikation) om dagsläget och kommande projekt och satsningar.
Vår VD Gösta Reinl informerade om satsningarna på Science Center College och Sörmlandskontraktet samt vilka utmaningar som kan väntas kommande år inom dessa.

Nästa Styrelsemöte är planerat till torsdag 11 januari 2021, kl 10:00-11:30 och blir även det digitalt. Mer information angående detta kommer vid senare tillfälle.

large_1.gif

Taggar :