Seniors spadtagsceremoni

231129.jpg
Bra start på tisdagsmorgonen! Jag var med på ett mycket viktigt event för Eskilstuna. Senior Material Europe i Eskilstuna hade en Spadtagsceremoni på sin anläggning med ett stort antal gäster +125 personer, från Eskilstuna kommun, företag och andra viktiga aktörer för Senior och Eskilstuna.

Senior fokuserar på hållbarhet och kvalitet, både i sina produkter och på sin anläggning. Produkten som produceras är separatorfilm i/för hållbara och pålitliga litiumbatterier. Northvolt är en av kunderna.
Eskilstuna är huvudkontoret för Europa både som 8:e produktionsenhet i koncernen och en avdelning för FoU. Den nya anläggningen kommer att bli cirka 50 000 kvadratmeter från dagens 14 000 kvadratmeter som redan är i drift. Kapaciteten kommer att öka dramatiskt.

Senior är det 2:a största företaget i denna bransch (i världen) och med absolut högsta kvalitet på sina produkter. Om ett par år kommer det att vara närmare 600 anställda jämfört med dagens cirka 150.

Tack VD Jason Hai och hans team för en trevlig och intressant start på förmiddagen i Svista Eskilstuna med en avslutande lunch på Elite, under dagen fick vi intressant information om Senior och dess planer, vi gjorde besök på fabriken och deltog vid Spadtagsceremonin.

Vi ser fram emot din utveckling, du är ett viktigt företag för Eskilstuna. Vi uppskattar också att du är medlem i Eskilstuna Fabriksförening, en fabriksförening för industrin i Eskilstuna.

//Michael Rydell, VD Eskilstuna Fabriksförening