Närings- och innovationsministern besökte EFF

På initiativ av Eskilstuna Fabriksförening besökte under onsdagen, närings- och innovationsminister Mikael Damberg Eskilstuna.
Det var en mindre delegation bestående av Mikael Damberg med stab, lokala politiker, representant från IF Metall samt företagsledarna från de företag som under eftermiddagen skulle besökas.

Dagen inleddes med information från Mikael Damberg som talade om den industrialiseringsstrategi som man utarbetat. Därefter följde information om EFF av Gösta Reinl, VD i föreningen och som avslutades med gemensam dialog om industrins framtid och utmaningar.

Eftermiddagen fortsatte sedan med företagsbesök på AQ Segerström & Svensson, Eskilstuna Elektronikpartner samt Volvo CE med syfte att skapa en tydlig bild av företagens dagliga verksamhet och de utmaningar som man ställs inför på både kort och lång sikt.

Besöket blev mycket lyckat och EFF ser fram mot fortsatt dialog.

Läs mer om besöket i intervjuer och artiklar nedan.

SVT Sörmlands intertervju

Artikel i Eskilstuna Kuriren