Möte Avtalskommittén 11/11-20

19 ivriga och digitala själar satt som på nålar för att höra vad Britt Nordström hade att rapportera om Teknikavtalet IF Metall, Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna samt Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer.

Innan Britt fick ordet inledde Michael Rydell med en snabb sammanfattning om aktuellt inom Fabriksföreningen samt presenterade CompCor,
en satsning av MITC i Coronatider för att stärka kompetensen och säkra att företag i den tillverkande industrin går ur krisen med tillgodosedda kompetensbehov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering.
Besök gärna MITCs hemsida och ta reda på vad ditt företag kan få hjälp med!

Britt gick sedan igenom förhandlingarnas gång och det övergripande resultatet, vilket innehöll löner för tjänstemän, allmänna villkor och löner för teknikavtalet metall. Kort sammanfattat så landade avtalsvärdet på totalt 5,4% fördelat över en period på 29 månader.
För mer information om avtalet, besök Teknikföretagens hemsida
Här kan du även läsa mer om de digitala kurser som anordnas i Arbetsrätt och kollektivavtal samt Företagets Arbetsmiljöarbete.

Stort tack till Britt för din tid och ditt engagemang och tack till er alla som deltog i mötet!

cytonn-photography-n95vmlxqm2i-unsplash.jpg