Höstmöte 2021

bild_2_sociala_medier.jpg

Eskilstuna Fabriksförening välkomnar Dig till årets Höstmöte, som till vår stora glädje kommer att genomföras fysiskt!
En inbjudan har redan gått ut till våra medlemmar, men då vi i år bjuder in samtliga nyetableringar i kommunen finns här en öppen anmälningslänk längre ner på sidan.

Preliminärt program:

Eskilstuna kommuns tillväxtstrategi och etableringsstatus
-Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande och David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Vad är Eskilstuna Fabriksförening?
-Gösta Reinl, VD Eskilstuna Fabriks Förening

Förtäring, mat och mingel

Pågående projekt inom föreningen (’Rinman Science College’)
-Jan Lindoff, Projektledare

Utveckling inom Logistik (lager och transport) och framtida kompetensbehov Genom Industri 4.0 sammanförs industri och logistik
-Jan Lindoff, Projektledare

Pågående och planerade utbildningar i Eskilstuna inom lager, industri och teknik

Utdelning av stipendier för Brita och Otto Larssons minnesfond samt för Arvid H Nilssons minnesfond

Avslut och framåtblick

När: Torsdagen den 18 November, 16.00-18.00
Var: MITC, John Engellaus gata 1, Eskilstuna
Hur: Du anmäler dig, samt ev kollega, HÄR, senast 11 November

Varmt välkommen önskar vi både etablerade samt nya medlemmar och kollegor