Digitalisering av svensk industri och stipendieutdelning stod på agendan då medlemsföretagen samlades för höstmöte på Munktell Science Park

Under torsdagskvällen den 27 oktober genomförde Eskilstuna Fabriksförening sitt årliga höstmöte för ett sextiotal personer från föreningens medlemsföretag. Denna gång gick kvällen under temat, "Digitalisering av svensk industri". Huvudtalare var Christer Norström, styrelseordförande och grundare av WeMeMove AB, konsult till svensk industri gällande digitalisering samt adjungerad professor på KTH.
Christer gav en bild av vad som händer i världen just nu med avseende på det paradigmskifte vi ser - digitalisering av industrin. Christer avslutade med att diskutera hur en digital transformation kan genomföras i ett företag.
Det händer mycket i föreningen just nu i form av en mängd intressanta projekt och aktiviteter, något som VD Gösta Reinl informerade mer om.
Kvällen avslutades med utdelning av två stipendier ur Arvid H Nilssons minnesfond, på vardera 10.000 kr. Stipendiet delas, enligt fondens kriterier, ut till personer som "...har gjord en osedvanlig insats för sin utbildning och förkovran för tjänst inom industrin". Årets lyckliga mottagare var Pontus Cajlen, Br Södergrens Metallindustri och Jerker Pettersson, Westermo Teleindustri.


Från vänster, Pontus Cajlen Br Södergrens Metallindustri och Jerker Pettersson Westermo Teleindustri