Brita och Otto Larssons Minnesfond

Det är nu öppet för att nominera kandidat till stipendium ur BOL!

Stiftelsen förvaltas av SEB och delas ut i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening.

Stipendiet skall enligt testamentet tilldelas anställd som gjort en kreativ insats som uppfinnare, produktutvecklare, forskare etc. vars resultat positivt påverkat verksamheten i Eskilstuna.
Vetenskaplig forskning och uppfinningar som ger sysselsättning i Eskilstuna är prioriterade områden.
Läs mer om fonden

Stipendiet delas ut årligen i samband med Fabriksföreningens digitala Årsmöte 15 april 2021, kl 10.00-11.30 via Teams.

Eventuella frågor besvaras av Jenny Andersson, tfn 016-14 17 00.

Nominera kandidat HÄR

Taggar :