Konjunktur

Konjunkturbarometer för kvartal 4 - Industrikonjunkturen viker

Konjunkturbedömningen av årets sista kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, summerar resultatet enligt nedan:

”Konjunkturbedömningen för kvartal fyra är klart svagare än kvartal två och tre. Cirka 30 % av företagen tror på en försvagning av konjunkturen.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

Högkonjunkturen forsätter!

Industrin har ökat antalet anställda med fler än 200 personer under 2017. 

Bedömningen av konjunkturen och företagens orderläge för kvartal ett 2018 bedöms som oförändrad mot kvartal fyra 2017. Det betyder att konjunkturen ligger kvar på en hög nivå vilket gör att efterfrågan på personal fortsätter att vara hög. Hittills i år har företagen anställt fler är 200 personer och de bedömer att anställningsbehovet fortsätter under 2018.

Ökad global orderingång = stark industrikonjunktur i Eskilstuna!

- Den starka konjunkturen har en fortsatt positiv utvecklig och kvartal 4 är inget undantag. Samtliga indikatorer för kommande kvartal bedöms utvecklas positivt, dock med en viss förskjutning mot en oförändrad situation. Andelen företag som bedömer att indikatorerna konjunktur, nya förfrågningar och orderingång, blir bättre eller vara oförändrade ligger i intervallet 91% - 98%, vilket är en stark siffra ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer

Oförändrad stark industrikonjunktur i Eskilstuna

Eskilstuna Fabriksförening genomför 4 konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Tempot drivs upp i Eskilstunas industrikonjunktur!

Den senaste mätningen av konjukturen vid företag i Eskilstuna visar att mer än hälften av företagen tror på en ytterligare förstärkning av konjunkturen i kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 1 2017. Behoven gäller i princip de flesta yrkena inom industri, logistik och IT.

Läs mer

Kraftigt ökad vinst för Volvo CE

Det går riktigt bra för Volvo CE visar rapporten för det första kvartalet. Europachefen Jörgen Svenningsson är nöjd med resultatet.

Utvecklingen för affärsområdet anläggningsmaskiner, där Volvo som bekant har stor verksamhet med drygt 2000 anställda i Eskilstuna, går nu starkt framåt efter några tuffa år.

Läs mer

Strakare konjunktur i Eskilstunas industri!

- Hälften av de tillfrågade företagen tror på en förstärkt konjunktur i kvartal 1 2017. Det ger positiva effekter på orderingång och orderstock och ett ökat behov av arbetskraft. Företagens likviditet bedöms som oförändrad vilket är en styrka i en förväntad uppgång. Det ökade personalbehovet inom produktion är riktat mot produktionsteknik, robot- och CNC programmerare samt CNC operatörer. Vi kan även se vissa ökade behov hos IT-företagen. 

Läs mer

Lyftet inom industrin pausar!

Trots ett Sverige med stark tillväxt jämfört med Europa har industrin fortsatt svårt att ta riktig fart. Konjunkturen i Eskilstunas industri är tillbaka till läget som rådde kvartal 4 2015 vilket innebär en sättning av konjunkturen. På nationell nivå är det endast fordonsindustrin som uppvisar svag uppgång övriga industribranscher backar något.

Läs mer

Artikel på ekuriren.se

Taggar :

Konjunkturen fortsätter att peka uppåt

Enligt lägesrapporten från 53 företag i norra Sörmland fortsätter konjunkturen att peka uppåt. 
- "Den förbättring som man såg förra året verkar fortfarande gälla. Vi ser en något förbättrad orderingång, men det är inga stora svängningar", säger Gösta Reinl i en kommentar till Affärsliv.biz.

Läs mer

Ljusglimtar i industrikonjunkturen

Föreningens Konjukturbarometern för kvartal 1 är nu klar och uppvisar något ljusare tider enligt företagens bedömning.
- Efter en utdragen lågkonjunktur ser vi nu ljusglimtar i Eskilstunas industrikonjunktur för kvartal 1 2016. Prognoserna för den svenska tillväxten är enligt prognosbedömarna positiv, men främst driven av den inhemska efterfrågan, säger Gösta Reinl i pressinformationen.

Läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Konjunktur