arsmote

Inställt - EFF bjuder in till årsmöte

Årsstämman i  Eskilstuna Fabriksförening flyttas fram pga Covid-19

På grund av rådande omständigheter är vi tvungna att ställa in Eskilstuna Fabriksförenings årsstämma den 16 april 2020. Kallelse om årsstämman är utskickad den 27 februari 2020, enligt stadgarna skall detta ske med minst 10 dagars varsel så kallelse har skett i tid.

Årsmötet om digitalisering

Digitalisering är ett högaktuellt ämne och föreningens årsmöte gick under temat ”Digital Affärskommunikation”.
I en alltmer digitaliserad värld ökar kundernas krav på leverantörerna när det gäller elektronisk kommunikation, så kallad EDI. Under kvällen reddes begreppen ut och vi fick veta mer om hur företaget kan uppfylla kraven och samtidigt få nytta av det.

SEB delade ut två stipendier ur Britta och Otto Larssons minnesfond. De gick i år till Boris Radojic och Micael Winbladh, båda från Volvo CE, som fick 20 000 kr vardera för framstående arbete i fabriken i Eskilstuna. 

Framtida satsningar på industrin var temat på årsmötet 2014

Kvällen bjöd förutom årsmötesförhandlingar på mingel, räkmacka, stipendieutdelning och föredrag av Åke Svensson, VD Teknikföretagen. Åke pratade om Europas satsningar på industrin, bland annat genom det nya ramprogrammet Horizon 2020 och hur Eskilstunas industri ska kunna ta del av dessa satsningar.

Taggar :

Subscribe to RSS - arsmote