Teknik- och naturvetenskapsprogrammet toppar gymnasievalet

Källa: 
Eskilstuna Kuriren 2018-03-13

Trenden gäller såväl kommunala skolor som fristående skolor. Hos årets niondeklassare är teknikprogrammet på Rinmangymnasiet allra populärast men man kan även se att industritekniska programmet (Teknikcollege) ökar kraftigt. Signaler visar på att utställningen Jobbcirkus (som EFF varit med och utformat) har bidragit till detta uppsving. Läs mer om Jobbcirkus här.
I och med denna ökning hoppas vi kunna skönja en ljusning i kompetensförsörjningen till industrin som idag är mycket oroade och har stora utmaningar i att hitta arbetskraft med rätt kompetens.