Nyhetsbrev Juni

Nyhetsbrev!
Corona-pandemin har gjort att vi, Eskilstuna Fabriksförening, liksom alla andra organisationer och företag har fått anpassa vår verksamhet.
Vilket har inneburit inställda program och planerade aktiviteter.

Vi har istället koncentrerat vårt arbete på att noga följa utvecklingen och aktivt samarbeta med MITC, MDH och kommunicera i kommunens operativa krisgrupp.
Tillsammans med MITC, MDH och några medlemsföretag kan vi nu erbjuda våra medlemsföretag :
Workshops, webinarier och utbildningar (de flesta Online) som borde passa er och,
speciellt för er permitterade och varslade personal.
Se nedan för aktuella utbildningar.

Vi fortsätter driva två projekt i Corona-fart:
Science -center projektet, inom Digimission, som är ett projekt som syftar till att skapa en paraplyorganisation som,
utvecklar och förvaltar alla bra teknikinitiativ av bestående karaktär som finns i Eskilstuna med bäring på region Sörmland.

Rinnmangymnast, ett projekt i mobiliseringsfasen som vi driver ihop med kommunen för att utveckla utbildningen till den nivå som våra företag behöver.

”Er hjälp är absolut nödvändig”, genom att besvara våra enkäter kan vi följa er utveckling och rapportera till kommunens regioner och övriga myndigheter om läget och föreslå hjälp-åtgärder utöver regeringens krispaket.
Vi kommer därför snarast, att utveckla enkäten så att vi anpassar den efter läget.

Vi vill önska alla en riktigt skön sommar trots Covid 19! 

5 Workshopserier

Kraft att förändra
6x3 tim Online, start vid 12 anmälda
Mer info: 
https://mitc.se/test/kraftattforandra/#/
Start & anmälan: https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transm...

Grundläggande produktionsteknik
4x3 tim Online, start vid 12 anmälda
Mer info: 
https://mitc.nu/index.php/sv/mbd-model-based-definition-seminarium
Start & anmälan: 
https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transm...

Electromobility
3x1 tim Online, återkommer till hösten
Mer info: https://mitc.nu/sv/seminarieserie-epiroc-framtidens-elektrifierade-gruvf...
Start & anmälan: https://mitc.nu/sv/seminarieserie-epiroc-framtidens-elektrifierade-gruvf...

Digimain- förberedande och avhjälpande underhåll
5x4 tim, start vid 12 anmälda
Mer info: Första omgången avslutad, klar att genomföras fler gånger.
Start & anmälan: 
https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transm...

Industry 4.0 (Premium)
11x2 tim. Fristående, pågår tom September 2020. Kan ses efteråt Online.
Mer info: https://www.mdh.se/premium
Start & anmälan: mimi.axelsson@mdh.se

+

Diplomautbildning
Online utbildningar mellan 20 minuter och 9 timmar långa.
35 ämnesområden
Mer info: https://diplomautbildning.se
Start & anmälan: https://diplomautbildning.se

Taggar :