Covid19 barometer - Eskilstuna Fabriksförening

Covid19 barometer – Status på hur företagen mår i Covid19 tider

Istället för vår Konjunkturbarometer som vi skickar ut kvartalsvis har vi valt att uppdatera undersökningen till information om hur läget ser ut hos våra medlemsföretag i Eskilstuna Fabriksförening under pågående pandemi.

Ni företag som nås av denna förfrågan representerar en aktuell bransch för ändamålet, merparten är industriföretag eller medlemsföretag i Eskilstuna Fabriksförening. Ni skall utifrån läget som råder fylla i och bedöma förutsättningarna inom följande områden: Försäljning, Antal Anställda , Permitterade och varslade/uppsagda och Rådgivning/Stöd.

Ert deltagande betyder mycket för oss och vi är tacksamma om ni vill ta er tid att fylla i formuläret på vår hemsida, då vi sprider denna information samt bedömer om det finns behov för riktade aktiviteter i Eskilstunas industriföretag.

Till webenkät
https://www.eskilstuna-fabriksforening.se/covid19-barometer

Vi behöver ert svar senast den 23 oktober. OBS! Redovisade uppgifter är konfidentiella. Uppgifterna redovisas endast i ett sammandrag.

Eskilstuna Fabriksförening genomför sin vanliga konjunkturbedömningar ca 4 ggr/år riktad mot tillverkande företag och dess omgivande intressenter. Den ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

För frågor, kontakta Gösta Reinl 0705-13 15 86.

Med vänliga hälsningar
Eskilstuna Fabriksförening
Gösta Reinl

Taggar :