Historia

Eskilstuna Fabriksförenings historia går tillbaka ända till 1847, dvs den tidpunkt då skråväsendet upplöstes och utvidgad näringsfrihet genomfördes i vårt land. Fabriksföreningen vände sig - åtminstone till en början - till dem som redan var befriade från skråtillhörighet genom den unika Fristaden i Eskilstuna, som år 1771 tillkommit för järn-, stål- och metallslöjdarna.

År 1847 slöt nämda näringsidkare från Fristaden sig samman för att driva frågor av gemensamt intresse. Bland annat genomdrevs att Eskilstuna stad mot århundradets slut byggde ett modernt vatten och avloppssystem som var en förutsättning för boende och företag inom och kring staden.

Genom sin drygt 170-åriga historia är Eskilstuna Fabriksförening Sveriges äldsta arbetsgivarförening.

Stadgar 1889
Den nuvarande Fabriksföreningens stadgar antogs den 25 november 1889. Då hade samlats på Stadshotellet de mera prominenta företrädarna för Eskilstuna-industrier. Några även idag välkända namn såsom Arvid Nilsson, August Stålberg, Knut Söderblom, C-Aug Stenman , G Fahlstedt och
C Thunberg deltog i mötet.

Den "nya" Fabriksföreningen tillkom framförallt av två skäl - dels kom en ny arbetarskyddslagstiftning, dels hade fackliga organisationer växt sig starkare och ett antal strejker utbrutit.

Föreningen hade också politiska ambitioner. Bl a lanserades egna kandidater till Riksdagen och man hade egen vallista med 20 namn till Stadsfullmäktige.

Redan första verksamhetsåret hade föreningen 70 medlemmar och medlemsavgiften var 20:- per företag och år. Man anskaffade egen lokal och anställde förestånderska med lönen 25:-/månad, fri bostad och ved.

Tongivande organistation
Eskilstuna Fabriksförening blev snabbt en tongivande näringslivsorganisation. Bland de frågor som behandlades vid seklets början var:

Yrkesutbildning. Utfärdande av gesällbrev
Illojal konkurrens
Expropriationslagstiftning
Järnvägsförbindelser
Deltagande i Världsutställningar (Chicago 1893, Stockholm 1897, Paris 1900)
Mönsterskydd

Under hela 1900-talet har Eskilstuna Fabriksförening bibehållit sin styrka och varit den samlande kraften som drivit företagens gemensamma frågor. Praktiskt taget samtliga mer framträdande företagsledare i Eskilstuna har under de senaste 100 åren varit styrelseordförande eller ledamot i Fabriksföreningens styrelse.

Idag är verksamheten minst lika aktiv som tidigare och Fabriksföreningen kan glädjas åt en positiv medlemsutveckling.

Vill du veta mer om Eskilstuna Fabriksförenings historia, kontakta Företagsarkivet Sörmland