Projekt

tillv_finansiering_cmyk_blae.png

DigiMission - samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

Mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, ska projektet mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter. Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet. Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö. Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.

Projektägare: Mälardalen Industrial Technology Center
Partners: Mälardalen Industrial Technology Center, Mälardalens Högskola, Eskilstuna Fabriksförening, Stiftelsen Svensk Industridesign, Södertälje Science Park
Kontaktpersoner: Anna Bird, MDH/MITC anna.bird@mdh.se tel. +46 73-662 06 54
Finansiär: Tillväxtverket
Projekttid: 1/1 2019-15/11 2020

Robotdalen logo

Inom Robotdalen samverkar näringsliv, offentlig förvaltning och akademi i Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Varje län har en koordinator och en arbetsgrupp som består av representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Koordinator för Södermanlands län är Eskilstuna Fabriksförening (Michael Rydell)

Samarbetet går ut på att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik. Projektet pågår under tio år (2003-2013) och finansieras av VINNOVA (Verket för innovationssystem) och aktörerna som deltar.
 

MITC verkar för att utveckla industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper (i första hand IDT vid Mälardalens högskola), i industriföretags verksamhet. Detta sker genom att tillsammans föra den industriella utvecklingen framåt. Genom konkreta projekt möter vi framtidens behov med konkurrenskraft och kompetens, i industrin och akademin.

 

RAC logo

Robot Application Center (RAC) är en mötesplats där näringsliv och högskola satsar på forskning och utveckling av robotiserad automation för svensk tillverkningsindustri, med siktet inställt på lösningar i världsklass.Här finns toppmoderna robotar utrustade med den senaste tekniken för utveckling av framtidens automationsprocesser för hela kedjan, från material till logistik, fixturering och bearbetning. Initiativet kommer från  Robotdalen, MITC, Munktell Science Park, Mälardalens Högskola samt företag i regionen.