International Aluminium Casting Sweden AB

International Aluminium Casting Eskilstuna AB är ett modernt legotillverkande aluminiumgjuteri som genom lång erfarenhet byggt upp en unik kompetens för kokill- och pressgjutning. International Aluminium Casting Eskilstuna AB arbetar med gjutgods från första förslag till färdig produkt. Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram prototyper, för att sedan gå vidare till serietillverkning. Vi har en hög förädlingsgrad genom bearbetning, ytbehandling och montering. För att ytterligare utveckla och förbättra tekniken kring gjutning använder vi datoriserade system för simulering av gjutprocessen. Som hjälpmedel vid konstruktion av verktyg, fixturer och övrig utrustning använder vi olika CAD-system.
Hejargatan 1
631 06
ESKILSTUNA
http://www.iac-ab.se/
Telefonnummer: 
016-16 51 00