Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna

Våra kärnkompetenser värmeöverföring, separering och flödeshantering utgör den stabila grunden för vår verksamhet. Våra produkter finns i hela världen, inom energisektorn, marinindustrin, kemiindustrin, och livsmedelsindustrin för att ge några exempel. I Eskilstuna tillverkas separatorer.
Gustaf de Lavals väg 3
630 09
SKOGSTORP
http://www.alfalaval.com
Telefonnummer: 
08-530 650 00