Hög motståndskraft i Eskilstunaindustrin

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för fjärde kvartalet 2023.
Vi jämför nu kvartal 4, 2023 med företagens bedömning av kvartal 3, 2023”

Konjunkturbedömningen av fjärde kvartalet 2023 är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Trots en orolig omvärld både ekonomiskt och politiskt står sig Eskilstunas industri stark i kvartal 4, 2023. Avmattningen i orderingången fortsätter där 35 % av företagen bedömer ett sämre kvartal 4 än kvartal 3. Den lägre orderingångens bedöms ha effekt under första halvan av 2024 p g a historiskt höga orderböcker. Viktigt att notera är att vi kommer från en hög nivå. Trots den lägre orderingången så bedömer 74 % av företagen att den ekonomiska situationen blir bättre eller är oförändrad. Den fortsatt höga nivån på aktivitet i industrin samt att de nyetablerade företagen i Eskilstuna nu anställer i hög utsträckning resulterar i fortsatt brist på arbetskraft främst med teknisk kompetens. Under hösten har det startats snabbspår för automationstekniker och processoperatörer där utbildningarna är 3-6 månader. Vi har dessutom ett fortsatt högt tryck på montörer och medarbetare inom lagersektorn.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
- Konjunkturen bedömer 79 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3 2023
- Nya Förfrågningar bedömer 74 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2023
- Orderingången bedömer 65 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2023
- Orderstocken bedömer 70 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2023
- Likviditeten bedömer 73 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2023
- Lönsamhet bedömer 74 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2023
- Personalbehovet bedömer 87 % av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2023

Genom att vikta de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 75 % bedömer att kvartal 4, 2023 som helhet blir bättre eller lika. Jämfört med de 3 första kvartalen är det vägda totalresultatet 3 % lägre, alltså en hyggligt stabil situation. Den lägre orderingången påverkar de andra faktorerna negativt.

Inköpschefsindex PMI i september är fortsatt på en låg nivå och ligger på 43.3 (aug 45.5). Inköpschefsindex under 50 indikerar risk för nedgång i konjunkturen. I ett nationellt perspektiv bedöms industrin att gå på sparlåga, vilket innebär att vi har klarat oss väsentligt bättre i Eskilstuna, loket har varit exportindustrin som fortsatt har dragit nytta av den svaga kronan, men även exporten börjar tappa fart. Två av de större marknaderna har det tufft, där både Kina och Tyskland har motvind. Tyskland är Sveriges viktigaste exportmarknad. Vissa ljuspunkter finns i en lugnare inflationstakt, när nu både energi- och råvarupriser sjunker. Framtiden är fortsatt svårbedömd där våra företag kommer att påverkas av utvecklingen i omvärlden.

Tidigare mätningar finns nedan.

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00
Eskilstuna 2023-10-24

Michael Rydell
VD

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.
Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 4,2023
Kv 3,2023
Kv 1,2023

Kv 4, 2022
Kv 3, 2022
Kv 2, 2022
Kv 1, 2022

Kv 4, 2021
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011