Dubbla signaler i Eskilstunaindustrin

 ”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal 2 2024. Vi jämför nu kvartal 2, 2024 med företagens bedömning av kvartal 1, 2024”.

Konjunkturbedömningen av andra kvartalet 2024 är sammanställd av Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening och säger i en kommentar:

Företagen inom Eskilstunaindustrin indikerar en fortsatt nedgång i orderingången som bedöms att bli lägre i 30 % av företagen. Många av företagen har haft en hög aktivitet under lång tid med höga affärs- och produktionsvolymer, så en normalisering av volymerna har skett. Nedgång i orderingången har nu pågått ett antal kvartal tillbaka. Vår tidigare bedömning ligger fast att nya order och produktionsvolymer följer varandra i större utsträckning framåt, då endast 20 % av företagen säger att orderstocken skall falla. Trots det får vi räkna med lägre affärs- och produktionsvolymer under kvartal 2 2024. Övriga indikatorer så som konjunktur, likviditet och lönsamhet bedöms att förbättras något. Trots lägre aktivitet signalerar 73 % av företagen att de har kompetensbehov på kort sikt.

Företagen ser framåt och är beredda att anställa om man kan hitta rätt kompetens. Så trots lägre volymer på kort sikt inom sektorn industri/logistik/IT står sig företagen starka i Eskilstuna. Sektorn har en stor betydelse för Eskilstuna och förädlingsvärdet är mycket stort och det ekonomiskt producerade värdet, uppgår till över 50 % av det totala sammanslagna förädlingsvärdet i Eskilstuna.          

Eskilstuna Fabriksförenings och Eskilstuna kommuns satsning på att utbilda inom prioriterade teknikyrken kvarstår och kommer att ha stor betydelse framåt. Vi har ett fortsatt stort behov av personal och kompetens de närmsta 3-5 åren. En betydande faktor är ett stort antal nyetableringarna i Eskilstuna. Främst sker utbildning inom de uppstartade snabbspåren automationsteknik och processoperatörer, det är 3-6 månaders utbildningar. De första kullarna blev klara i mars 2024 och de första anställningarna har skett. Vi räknar med att starta dessa utbildningar 2 ggr per år.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
- Konjunkturen bedömer 77 % av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1 2024
- Nya Förfrågningar bedömer 80 % av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2024
- Orderingången bedömer 70 % av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2024 
- Orderstocken bedömer 80 % av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2024
- Likviditeten bedömer 77 % av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2024  
- Lönsamhet bedömer 80 % av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2024
- Personalbehovet bedömer 87 % av företagen att kvartal 2 ökar eller är oförändrat jämfört med kvartal 1, 2024

Genom att vikta de olika parametrarna med samma vikt uppgår totalresultat till 80 % i kvartal 2, 2024 som helhet blir bättre eller lika. Jämfört med kvartal 1 där det vägda totalresultatet är 69 %, en förbättring med 11 %.
Inköpschefsindex PMI i april hamnade på 51.4 % (mars 50.4 %). Vi har nu 2 månader i rad över 50 % som anses vara tillväxtzon. På nationell nivå ökar orderingången för industrin igen. Inköpschefsindex under 50 indikerar risk för nedgång i konjunkturen. Trots förbättringen inom industrin har flera av Sveriges största exportmarknader det fortsatt jobbigt. En lugnare inflationstakt, sänkta räntor och lägre energi- och råvarupriser är fortsatt viktiga faktorer för industrin. Det är fortsatt risk att kronans förstärkning mot USD och EUR dröjer då inflationstakten i USA är fortsatt hög i förhållande till förväntningarna vilket innebär att räntan inte sänks i den takt som var förväntat. 
Tidigare mätningar finns att hämta på http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Michael Rydell 0703-24 54 87

Michael Rydell
VD

Tidigare mätningar finns nedan.

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.
Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 1,2024

Kv 4,2023
Kv 3,2023
Kv 1,2023

Kv 4, 2022
Kv 3, 2022
Kv 2, 2022
Kv 1, 2022

Kv 4, 2021
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011