Projekt

Robotdalen logo

Inom Robotdalen samverkar näringsliv, offentlig förvaltning och akademi i Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Varje län har en koordinator och en arbetsgrupp som består av representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Koordinator för Södermanlands län är Eskilstuna Fabriksförening (Michael Rydell)

Samarbetet går ut på att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik. Projektet pågår under tio år (2003-2013) och finansieras av VINNOVA (Verket för innovationssystem) och aktörerna som deltar.
 

MITC verkar för att utveckla industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper (i första hand IDT vid Mälardalens högskola), i industriföretags verksamhet. Detta sker genom att tillsammans föra den industriella utvecklingen framåt. Genom konkreta projekt möter vi framtidens behov med konkurrenskraft och kompetens, i industrin och akademin.

 

RAC logo

Robot Application Center (RAC) är en mötesplats där näringsliv och högskola satsar på forskning och utveckling av robotiserad automation för svensk tillverkningsindustri, med siktet inställt på lösningar i världsklass.Här finns toppmoderna robotar utrustade med den senaste tekniken för utveckling av framtidens automationsprocesser för hela kedjan, från material till logistik, fixturering och bearbetning. Initiativet kommer från  Robotdalen, MITC, Munktell Science Park, Mälardalens Högskola samt företag i regionen.